pełna obsługa podatkowo - księgowa podmiotów gospodarczych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • rozliczenia z ZUS właścicieli i pracowników
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • doradztwo podatkowe
 • pomoc przy ubieganiu się o kredyty w instytucjach finansowych
 • reprezentacja Klienta podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe i ZUS

Obsługa osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą
 • rozliczanie podatków z najmu i dzierżawy
 • rozliczanie podatków ze sprzedaży nieruchomości
 • rozliczanie ulg budowlanych i mieszkaniowych, w tym zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych i remontowych
 • doradztwo podatkowe