Polityka prywatności

 • Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa
  „FIRMUS” Edyta Cichura, ul. Kazimierza Wielkiego 51, 43-300 Bielsko – Biała, e-mal:
  e.cichura@www.firmus-kancelaria.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
  treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).