cennik

l.p. usługa cena za m/c (z VAT)
1. prowadzenie ewidencji ryczałtowej 50 - 600 zł + jednomiesięczna stawka za rozliczenie roczne
2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 150 - 2000 zł + jednomiesięczna stawka za rozliczenie roczne
3. prowadzenie ksiąg rachunkowych 1500 - 5000 zł + jednomiesięczna stawka za zamknięcie ksiąg i rozliczenie roczne
4. zeznanie roczne - dochody krajowe 25 - 100 zł
5. zeznanie roczne - dochody zagraniczne 100 - 200 zł
6. rozliczenie ulgi z tytułu zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych (VZM) 10% kwoty zwrotu
7. doradztwo podatkowe od 50 zł (nie dotyczy klientów posiadających umowę o pełnej obsłudze księgowej w Kancelarii Firmus)

uwagi

  • powyższe ceny są cenami brutto
  • ceny podane w punktach 1-3 obejmują pełną obsługę księgową, to jest prowadzenie ksiąg, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT, sporządzanie imiennych informacji o dochodach dla pracowników, rozliczeń ZUS oraz doradztwo w zakresie działalności gospodarczej Klienta
  • dodatkowo pobierane są opłaty za następujące usługi: pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych, uczestnictwo i reprezentowanie Klienta podczas czynności kontrolnych, inne czynności nie mające bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą Klienta
  • ceny usług negocjowane są indywidualnie, ich wysokości jest uzależniona m. in. od rodzaju działalności, stanu zatrudnienia, nakładu pracy niezbędnego do kompleksowego wykonania usługi

przejdź do strony głównej

zobacz jak dojechać