ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG

USŁUGI KSIĘGOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
DLA KLIENTÓW INDYWIUALNYCH
I BIZNESOWYCH


KLIENCI
INDYWIDUALNI

Obsługa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej


 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą
 • rozliczanie podatków z najmu i dzierżawy
 • rozliczanie podatków ze sprzedaży nieruchomości
 • rozliczanie ulg budowlanych i mieszkaniowych, w tym zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych i remontowych
 • doradztwo podatkowe

Pełna obsługa podatkowo - księgowa podmiotów gospodarczych


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • rozliczenia z ZUS właścicieli i pracowników
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • doradztwo podatkowe
 • pomoc przy ubieganiu się o kredyty w instytucjach finansowych
 • reprezentacja Klienta podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe i ZUS


KLIENCI
BIZNESOWI